Wie controleert de naleving van het Besluit?

De gemeente is het bevoegd gezag voor het Besluit. De gemeente is derhalve verantwoordelijk voor de controle op de naleving van het Besluit. De brandweer kan de gemeente hierbij op inhoud adviseren.

 

(antwoord, met dank, door I.S.)