Wie bepaalt wat afdoende is?

De gemeente is het bevoegd gezag voor het Besluit. De gemeente bepaalt dus wat afdoende is en wat niet. De brandweer kan de gemeente hierbij op inhoud adviseren.

 

(Antwoord, met dank, door I.S.)