Wat moet ik met onze huidige BBV, de Brandbeveiligingsverordening?

De bepalingen uit de BBV vervallen op 1 januari 2018 voor zover die BBV onderwerpen beschrijft die nu in het Bbgbop zijn opgenomen.

De bepalingen die andere aspecten beschrijven vervallen ook, voor zover het onderwerpen betreft waar de nationale wetgever van heeft bepaald dat daar geen regelgeving (meer) van toepassing is. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de afweging welke onderwerpen wel en niet in het Bbgbop zijn opgenomen.

De BBV kan blijven bestaan voor wat betreft de bepalingen die de administratieve boete behandelen.