Wanneer moet ik wel/niet gebruiksmelding doen?

Let op: ook als u geen melding hoeft te doen op basis van het Bbgbop, moet u wel zorgen dat u zich aan de wet houdt! Bekijk het zo: ook als uw nieuwe auto nog geen APK hoeft te hebben moet u toch zorgen dat de lichten allemaal werken. De deregulering is bedoeld om administratie barrières weg te halen, niet om onveilige situaties toe te staan. Als u dus geen gebruiksmelding hoeft te doen blijft het uw verantwoordelijkheid om u aan de wet en regelgeving over brandveiligheid te houden.

Relevante artikelen zijn Artikel 2.1

Omdat het Besluit mede als doelstelling heeft om deregulering te bewerkstelligen is het in sommige gevallen niet nodig om een gebruiksmelding te doen, waar dat vroeger misschien wel zo was.

Wat als ik met mijn scoutinggroep van 20 man in een tent ga slapen?

Artikel 2.1 lid 1 sub a spreekt van bedrijfsmatig nachtverblijf van meer dan 10 personen. De vraag is dus of Scouting bedrijfsmatig is. Het antwoord is ja. Eigenlijk kan je zeggen dat alles waar geld in omgaat bedrijfsmatig is. Zodra er dus een vorm van betaalde organisatie achter zit, zal het onder de titel bedrijfsmatig vallen. Dit geldt dus ook voor het huisvesten van vrijwilligers door de organisatie van een evenement.

Wat als ik op een bruiloft een tent neerzet voor 100 mensen?

De tent is een verblijfsruimte die voor 100 personen bedoeld is. Artikel 2.1 lid 1 sub c geeft als grens voor een gebruiksmelding echter 150 personen. Er hoeft hier dus geen gebruiksmelding gedaan te worden. Natuurlijk kan de gemeente bij het verlenen van een eventuele evenementenvergunning (want die zou hier van toepassing kunnen zijn) wel eisen stellen aan de tent, en is het dus ook mogelijk dat de brandweer de tent komt controleren.

Wat als er na de bruiloft ook nog 30 mensen in de tent blijven slapen?

Als het echt een privé feest geweest is, is er dus geen sprake van bedrijfsmatig. We gaan er vanuit dat je de gasten geen entree hebt gevraagd, en dat je geen externe organisator hebt ingehuurd. In dat geval is er geen gebruiksmelding nodig. De leverancier moet uiteraard wel een veilige tent leveren.

Als de bruiloft georganiseerd is door een evenementen bureau of andere tussenpersoon, die dus bedrijfsmatig bezig is, zal het verblijf in de tent wel onder artikel 2.1 lid  1 sub a vallen. Dus als organisator moet je bij het nachtverblijf van meer dan 10 personen in één verblijfsruimte altijd een melding doen.

Wat als ik een openlucht-feest geef voor 200 man op een weiland?

Er zijn 200 personen aanwezig, maar er is geen sprake van een verblijfsruimte, omdat het feest in de open lucht is. Er hoeft dus geen gebruiksmelding gedaan te worden. Wel zou het in de betreffende gemeente gezien kunnen worden als een evenement, dat als zodanig meldings- of vergunningplichtig is.