Waarom is de melding brandveilig gebruik niet geïntegreerd in het Omgevingsloket Online (OLO)?

Het OLO is ingericht voor stelsels onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het Besluit valt niet onder de Wabo en maakt derhalve ook geen deel uit van het olo. De Wabo gaat naar verwachting in 2021 over in de Omgevingswet. De verwachting is dat het Besluit in de eerste aanpassingsronde aan de Omgevingswet wordt toegevoegd. Dat zal op z’n vroegst in 2023 gebeuren.

 

(antwoord, met dank, door I.S.)