Waar staat dat meldingsformulier uitgelegd?

In de officiële bekendmakingen staat de publicatie uit de Staatscourant, de Regeling bgbop:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-71396.html

 

Aanvullende vraag: 

Is het nu een kloppend geheel? Nee, sommige uitleg klopt nog niet.