Waar staan de officiële versies van de normen waarnaar verwezen wordt?

In de Regeling bgbop:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-71396.html