Vraag over art. 4.20 lid 3

Vraag:

Art. 4.20 lid 3 verwijst naar een bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio’s voorgeschreven draagbaar blustoestel. M.i. schrijft de Wet Veiligheidregio’s deze niet voor.

Antwoord:

Het gaat om het Besluit draagbare blustoestellen 1997. Dat was gebaseerd op artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985. Die grondslag wordt vermeld in de aanhef van het besluit (“Gelet op ….”). Een aanhef heeft net als het opschrift en het slotformulier een eenmalige, aan het tijdstip van totstandkoming gebonden betekenis. Deze onderdelen kunnen dus niet meer worden gewijzigd. Het besluit is evenwel inmiddels niet meer gebaseerd op de Brandweerwet 1985, maar op de Wet veiligheidsregio’s (in het jargon heet dat ‘omhangen’). De gebruikelijke techniek is dan om in het besluit zelf de omhanging te regelen. Dit is hier ook gebeurd, en wel via het Besluit van 24 juni 2010, houdende wijziging van diverse besluiten vanwege de invoering van de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s). In artikel VI, onderdeel B staat dat in het Besluit draagbare blustoestellen 1997 een artikel 15a wordt ingevoegd, dat luidt: Dit besluit berust op artikel 30, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.