Vraag over art. 2.4 lid 2

Vraag:

Art. 2.4 lid 2 verwijst naar eisen die bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio’s zouden worden gesteld aan het gebruik. M.i. worden deze eisen juist bij het nu gepubliceerde besluit aangegeven.

 

Antwoord:
Dat laatste is juist. Er zou dus ook hebben kunnen staan: “… de bij dit besluit gestelde eisen”. Het bezwaar tegen die formulering is dat als er in de Wet veiligheidsregio’s of in een ander besluit dan dit eisen worden gesteld, die niet gehanteerd mogen worden bij de beoordeling of het gebruik voldoet. Daarom is hier gekozen voor een algemene aanduiding, die in ieder geval ook dit besluit omvat, want dit besluit is gebaseerd op de Wet veiligheidsregio’s.