Vervalt de gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening nu het landelijke Besluit in werking is getreden?

Nee, de Brandbeveiligingsverordening vervalt niet automatisch. Artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s stelt nog steeds dat een gemeente een BBV moet hebben. Het Besluit is echter hogere regelgeving, waardoor alle aspecten die hierin geregeld worden, niet meer van kracht zijn.

Waar de BBV aspecten regelt die geen deel uitmaken van het Besluit (zoals bestuurlijke boetes) blijven deze onderwerpen in de BBV van kracht.

 

(antwoord, met dank, door I.S.)