Label: Tenten

Is een tent of ‘aluhal’ altijd een bouwsel?

In de evenementen wereld worden vaak tenten of ‘aluhallen’ gebouwd als tijdelijke locaties. Deze zijn vergelijkbaar met tenten, en vallen dus onder het begrip bouwsel. Maar geldt dat ook voor een tent of aluhal die bijvoorbeeld twee jaar op één locatie blijft staan voor het verrichten van werkzaamheden, of als tijdelijk onderkomen voor een school? Het Bbgbop spreekt van ‘kortstondig’ functioneren. Deze term is expres vaag gehouden, omdat maatwerk van belang is bij het bepalen van […]