Label: Definitie

Bouwsel

De definitie van Bouwsel wordt gegeven in artikel 1.1 (1) van het Bbgbop, en uitvoerig uitgelegd vanaf pagina 40 van de nota van toelichting. Het begrip ‘Bouwsel’ is erg belangrijk in het Bbgbop. Een Bouwsel is per definitie geen Bouwwerk, en vice versa.┬á Met andere woorden, als een object een bouwwerk is dan is het Bouwbesluit 2012 van toepassing, als het om een Bouwsel gaat is voor wat betreft brandveiligheid het Bbgbop van toepassing. Een […]