Label: Bouwsel

Is een tent of ‘aluhal’ altijd een bouwsel?

In de evenementen wereld worden vaak tenten of ‘aluhallen’ gebouwd als tijdelijke locaties. Deze zijn vergelijkbaar met tenten, en vallen dus onder het begrip bouwsel. Maar geldt dat ook voor een tent of aluhal die bijvoorbeeld twee jaar op één locatie blijft staan voor het verrichten van werkzaamheden, of als tijdelijk onderkomen voor een school? Het Bbgbop spreekt van ‘kortstondig’ functioneren. Deze term is expres vaag gehouden, omdat maatwerk van belang is bij het bepalen van […]

Bouwsel

De definitie van Bouwsel wordt gegeven in artikel 1.1 (1) van het Bbgbop, en uitvoerig uitgelegd vanaf pagina 40 van de nota van toelichting. Het begrip ‘Bouwsel’ is erg belangrijk in het Bbgbop. Een Bouwsel is per definitie geen Bouwwerk, en vice versa.  Met andere woorden, als een object een bouwwerk is dan is het Bouwbesluit 2012 van toepassing, als het om een Bouwsel gaat is voor wat betreft brandveiligheid het Bbgbop van toepassing. Een […]