Stel een gemeente krijgt een melding binnen. Is het dan de bedoeling deze preventief “te toetsen” of is het alleen ter kennisname?

Antwoord:

Die toetsing is wel erg logisch… (het mag, hoeft niet). U wilt als bevoegd gezag toch weten wat er speelt in uw gemeente? En als u opmerkingen wil maken of het ergens niet mee eens bent, moet u dat wel binnen de 28 dagen doen.