UPDATE: Klopt het Meldingsformulier zoals dat in de Regeling is geplaatst wel?

NIEUW ANTWOORD:

De nieuwe regeling is op 1 april 2018 ingegaan: http://wetten.overheid.nl/BWBR0040761/2018-04-01

Het nieuwe model-formulier waar de Regeling naar verwijst download je ook hier: Formulier meldingsplicht Bbgbop.

 

 

OUDE ANTWOORD: (nu dus vervallen)

Antwoord: helaas (nog) niet.

Een nieuwe regeling met verbeterd formulier is in voorbereiding.

Wij hebben als signalering het  meldingsformulier-brandveilig-gebruik-en-basishulpverlening-met opmerkingen_aanvullingWW gemaakt met opmerkingen en verbeteringen (met dank aan M. v.d. S.)