Is een tent of ‘aluhal’ altijd een bouwsel?

In de evenementen wereld worden vaak tenten of ‘aluhallen’ gebouwd als tijdelijke locaties. Deze zijn vergelijkbaar met tenten, en vallen dus onder het begrip bouwsel.

Maar geldt dat ook voor een tent of aluhal die bijvoorbeeld twee jaar op één locatie blijft staan voor het verrichten van werkzaamheden, of als tijdelijk onderkomen voor een school?

Het Bbgbop spreekt van ‘kortstondig’ functioneren. Deze term is expres vaag gehouden, omdat maatwerk van belang is bij het bepalen van de brandveiligheid. Als indicatie van de grens van ‘kortstondig’ mag, volgens de nota van toelichting, uitgegaan worden van 6 maanden.

Dus een aluhal die 4 maanden op één locatie staat kan wel degelijk als een bouwsel gezien worden, en niet als tijdelijk bouwwerk.

Echter, als de hal langer dan 6 maanden op één locatie staat, kan het op basis van de risico’s die spelen nodig zijn te beoordelen welke aspecten van het Bouwbesluit (categorie ‘tijdelijk bouwwerk’ of ‘bouwwerk geen gebouw zijnde’) ingezet (toepasbaar verklaard) moeten worden.

 

Ik heb gehoord dat als de tent (of Aluhal) langer dan 31 dagen staat het een tijdelijk bouwwerk en geen bouwsel is, hoe zit dat?

Deze argumentatie komt voort uit een aantal rechtszaken over bouwvergunningen, waarbij duidelijk werd dat als een tent korter dan 31 dagen staat er geen bouwvergunning nodig was. Vanaf 1 januari 2018 geeft dit Bbgbop nieuwe duiding. De Nota van toelichting geeft aan met de term ‘kortstondig’ bij een bouwsel maximaal 6 maanden bedoeld wordt.