Hoe wordt er omgegaan met bouwwerken die tijdelijk deel uitmaken van een plaats?

De brandveiligheid van een bouwwerk wordt geregeld in het Bouwbesluit. Een bouwwerk kan echter wel deel uitmaken van een plaats als bedoeld in het Besluit, al dan niet van tijdelijke aard. Daarmee verandert de grondslag voor de brandveiligheid niet. Het Besluit is enkel van toepassing op plaatsen die niet ergens anders al geregeld zijn. Aangezien de brandveiligheid van een bouwwerk onder het Bouwbesluit valt, is het Besluit hier niet op van toepassing.

(Antwoord, met dank, door I.S.)