Hoe verhoudt zich het toetsmoment van de melding brandveilig gebruik zich tot het proces rond de evenementenvergunning?

Het Besluit beoogd niet het proces rond de evenementenvergunning als bedoeld in de APV te veranderen. Waar beide processen van kracht zijn, zal het proces rond de evenementenvergunning leidend zijn. Aangezien de termijnen van beide processen niet gelijk lopen, zal de langste termijn bepalend zijn. In de meeste gevallen zal dit de termijn voor de evenementenvergunning zijn.

Het is niet meer dan logisch dat in dit proces ook de inhoudelijke beoordeling van de brandveiligheid op basis van het Besluit wordt bekeken en beoordeeld. Dit is echter niet noodzakelijk. Het proces van een melding is in eerste instantie ingericht om deze beoordeling in het toezicht plaats te laten vinden. In het geval van evenementen is dat ook het moment waarop de beoordeling plaats kan vinden.
Aangezien alle partijen baat hebben bij vroegtijdige duidelijkheid over de inhoudelijke beoordeling adviseren we deze ook al vroegtijdig plaats te laten vinden.
Veel evenementen vinden jaarlijks plaats. De periode tussen de evaluatie van het ene jaar en de aanvraag van het volgende jaar is bij uitstek geschikt om gezamenlijk inhoudelijke discussies te beslechten.

 

(antwoord, met dank, door I.S.)