Hoe is de verhouding tussen de melding brandveilig gebruik onder het Besluit en de evenementenvergunning onder de APV?

In oorsprong zijn het twee verschillende regels met twee verschillende processen. De gemeentelijk vastgestelde APV stelt wanneer een evenementenvergunning vereist is. In deze vergunning worden aspecten ten aanzien van de openbare orde en veiligheid geregeld. Het landelijk geldende Besluit geeft voorschriften voor het brandveilig gebruik van plaatsen en kent hiervoor een meldingsplicht.

Het Besluit kent echter een mogelijkheid om beide processen samen te voegen (artikel 2.1 lid 3). Indien de vergunningsaanvraag volgens de APV eveneens voldoet aan de indieningsvereisten voor de melding volgens het Besluit (artikel 2.3), wordt de vergunningsaanvraag beschouwd als de betreffende melding en hoeft die niet apart te worden gedaan.

De reden voor het integreren van deze twee processen is het gemak voor de aanvrager/melder. Op deze manier hoeft de aanvrager/melder niet in twee verschillende processen dezelfde stukken in te dienen.

Hierbij moet wel voldoende aandacht zijn voor het feit dat de termijnen en criteria bij beide processen verschillen. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert beide processen te integreren, desondanks kan een aanvrager/melder altijd nog kiezen of de processen gelijktijdig of apart worden ingezet.

(antwoord: I.S., met dank)