Het Besluit stelt voorschriften voor de brandveiligheid bij een evenementen. De APV stelt hier, weliswaar vanuit met een andere grondslag, eveneens voorschriften voor. Beide regels kennen een ander bevoegd orgaan. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor het Besluit. Het model van de APV stelt de burgemeester als bevoegd gezag voor de evenementenvergunning. Formeel is er dus inderdaad sprake van twee verschillende bevoegde gezagen. Het is belangrijk in het geval van integratie van beide processen het besluit te baseren op beide bevoegde gezagen.

 

(antwoord, met dank, door I.S.)