Gaat dit besluit ook over de Scouting?

Inderdaad wordt scouting hier zeker door geraakt. Inhoudelijk is dat niet zo nieuw, want in de verordeningen die voorheen bestonden moest het bouwbesluit overeenkomstig worden gebruikt. Maar, zoals blijkt, werd er vaak de hand mee gelicht. De scouting zal dus meer/andere regeldruk gaan ervaren…

Het is nodig dat jullie je hier in verdiepen/iemand goed laat weten wat erin staat. Bijvoorbeeld vrijwel elke groep die op kamp gaat zal ermee te maken krijgen.

Gebruiksmelding
Onderdeel van het besluit is dat soms een melding moet worden gedaan, als bepaalde activiteiten ondernomen gaan worden. Dat moet je dan minimaal vier weken voor de activiteit doen. In de tekst staat:
1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding bij het bevoegd gezag een plaats of een gedeelte van een plaats in gebruik te nemen of te gebruiken indien: a. in een verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen; b. in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan:1°. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of 2°. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen. c. een verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, of d. toepassing is gegeven aan artikel 1.4 in verband met een in hoofdstuk 3 tot en met 5 gegeven voorschrift.

Kortweg: Als je dus wat doet met overnachten van een groep, bezig bent met de heel jonge groep of met een heel grote groep moet je dat melden.

Wat een discussie zou kunnen zijn: of de scouting hier wel of niet onder valt, is wel al duidelijk. De scouting valt hieronder. Het wordt “bedrijfsmatig” wordt breed uitgelegd; scouting doet de activiteiten overwegend mede door het feit dat daarvoor een vergoeding wordt betaald.

Er zijn natuurlijk wat nuances; van een kleinere tent hoef je helemaal niet zoveel te melden. En als je overdag met een oudere groep op pad bent zal een melding meestal niet nodig zijn. Maar inderdaad, als er een meldingsplicht is moet je wel genoeg informatie aanbieden zodat de persoon die ernaar kijkt, van de gemeente of de brandweer, kan beoordelen of dit een logisch brandveilig gebruik is.