En nu: moeten we onze Brandbeveiligingsverordening laten bestaan?

De BBV heeft (nog) een basis in de Wet veiligheidsregio’s, artikel 3 tweede lid.

Inhoudelijke bepalingen brandveiligheid

De (voormalige) inhoud op brandveilig gebied vervalt, omdat die inhoud nu in het Besluit bgbop (dus op hoger niveau dan in een gemeentelijke verordening) is geregeld, TENZIJ

er in uw BBV iets staat op brandveilig gebied dat zo specifiek is voor uw situatie dat een lokale bepaling nodig blijft. Het onderwerp staat dan niet in het Besluit bgbop geregeld en is daar ook niet bewust (bv in kader risicoafweging of beperking regeldruk) weggelaten.

Andere bepalingen

In de BBV kunnen de niet-inhoudelijke bepalingen blijven staan, bijv. m.b.t. de bestuurlijke boete.