Categorie: Proces

Hoe komt het Besluit bgbop tot stand en wat speelt er bij de implementatie?

Kan ik een melding ‘buiten behandeling’ laten?

VRAAG Ik heb een vraag over het besluit BGBOP. Bij een gebruiksmelding op basis van het Bouwbesluit deze dient buiten behandeling te worden gesteld nadat de mogelijkheid is geboden de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Hierbij zijn artikel 4:5 en 4:15 Awb van toepassing. Dit volgt uit de toelichting. Vraag: zijn deze artikelen ook bij de melding op grond van het besluit BGBOP van toepassing? ANTWOORD t.a.v. de gebruiksmelding uit het Bouwbesluit: anders dan […]

UPDATE: Klopt het Meldingsformulier zoals dat in de Regeling is geplaatst wel?

NIEUW ANTWOORD: De nieuwe regeling is op 1 april 2018 ingegaan: http://wetten.overheid.nl/BWBR0040761/2018-04-01 Het nieuwe model-formulier waar de Regeling naar verwijst download je ook hier: Formulier meldingsplicht Bbgbop.     OUDE ANTWOORD: (nu dus vervallen) Antwoord: helaas (nog) niet. Een nieuwe regeling met verbeterd formulier is in voorbereiding. Wij hebben als signalering het  meldingsformulier-brandveilig-gebruik-en-basishulpverlening-met opmerkingen_aanvullingWW gemaakt met opmerkingen en verbeteringen (met dank aan M. v.d. S.)  

UPDATE: Staan er fouten in het Besluit bgbop of de Nota van toelichting?

UPDATE: PER 1 AUGUSTUS 2018 ZIJN ONDERSTAANDE FOUTEN GECORRIGEERD. KIJK DUS NAAR DE LAATSTE VERSIE VAN HET BESLUIT VIA WWW.OVERHEID.NL Antwoord: ja. Er zijn verwijzingen die niet kloppen. In het Besluit zelf zullen die gecorrigeerd worden in een latere versie. In de Nota van toelichting mogen die, als ze er zouden zijn, niet meer gecorrigeerd worden. Op deze pagina zullen we een lijst maken met de geconstateerde fouten. Ziet u er ook een, dan mag […]

Wat moet ik met onze huidige BBV, de Brandbeveiligingsverordening?

De bepalingen uit de BBV vervallen op 1 januari 2018 voor zover die BBV onderwerpen beschrijft die nu in het Bbgbop zijn opgenomen. De bepalingen die andere aspecten beschrijven vervallen ook, voor zover het onderwerpen betreft waar de nationale wetgever van heeft bepaald dat daar geen regelgeving (meer) van toepassing is. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de afweging welke onderwerpen wel en niet in het Bbgbop zijn opgenomen. De BBV kan blijven bestaan voor wat betreft […]