Categorie: Implementatie

Vervalt de gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening nu het landelijke Besluit in werking is getreden?

Nee, de Brandbeveiligingsverordening vervalt niet automatisch. Artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s stelt nog steeds dat een gemeente een BBV moet hebben. Het Besluit is echter hogere regelgeving, waardoor alle aspecten die hierin geregeld worden, niet meer van kracht zijn. Waar de BBV aspecten regelt die geen deel uitmaken van het Besluit (zoals bestuurlijke boetes) blijven deze onderwerpen in de BBV van kracht.   (antwoord, met dank, door I.S.)

En nu: moeten we onze Brandbeveiligingsverordening laten bestaan?

De BBV heeft (nog) een basis in de Wet veiligheidsregio’s, artikel 3 tweede lid. Inhoudelijke bepalingen brandveiligheid De (voormalige) inhoud op brandveilig gebied vervalt, omdat die inhoud nu in het Besluit bgbop (dus op hoger niveau dan in een gemeentelijke verordening) is geregeld, TENZIJ er in uw BBV iets staat op brandveilig gebied dat zo specifiek is voor uw situatie dat een lokale bepaling nodig blijft. Het onderwerp staat dan niet in het Besluit bgbop geregeld […]

UPDATE: Klopt het Meldingsformulier zoals dat in de Regeling is geplaatst wel?

NIEUW ANTWOORD: De nieuwe regeling is op 1 april 2018 ingegaan: http://wetten.overheid.nl/BWBR0040761/2018-04-01 Het nieuwe model-formulier waar de Regeling naar verwijst download je ook hier: Formulier meldingsplicht Bbgbop.     OUDE ANTWOORD: (nu dus vervallen) Antwoord: helaas (nog) niet. Een nieuwe regeling met verbeterd formulier is in voorbereiding. Wij hebben als signalering het  meldingsformulier-brandveilig-gebruik-en-basishulpverlening-met opmerkingen_aanvullingWW gemaakt met opmerkingen en verbeteringen (met dank aan M. v.d. S.)