Categorie: Gebruiksmelding

Kan ik een melding ‘buiten behandeling’ laten?

VRAAG Ik heb een vraag over het besluit BGBOP. Bij een gebruiksmelding op basis van het Bouwbesluit deze dient buiten behandeling te worden gesteld nadat de mogelijkheid is geboden de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Hierbij zijn artikel 4:5 en 4:15 Awb van toepassing. Dit volgt uit de toelichting. Vraag: zijn deze artikelen ook bij de melding op grond van het besluit BGBOP van toepassing? ANTWOORD t.a.v. de gebruiksmelding uit het Bouwbesluit: anders dan […]

Gaat dit besluit ook over de Scouting?

Inderdaad wordt scouting hier zeker door geraakt. Inhoudelijk is dat niet zo nieuw, want in de verordeningen die voorheen bestonden moest het bouwbesluit overeenkomstig worden gebruikt. Maar, zoals blijkt, werd er vaak de hand mee gelicht. De scouting zal dus meer/andere regeldruk gaan ervaren… Het is nodig dat jullie je hier in verdiepen/iemand goed laat weten wat erin staat. Bijvoorbeeld vrijwel elke groep die op kamp gaat zal ermee te maken krijgen. Gebruiksmelding Onderdeel van […]

Wanneer moet ik wel/niet gebruiksmelding doen?

Let op: ook als u geen melding hoeft te doen op basis van het Bbgbop, moet u wel zorgen dat u zich aan de wet houdt! Bekijk het zo: ook als uw nieuwe auto nog geen APK hoeft te hebben moet u toch zorgen dat de lichten allemaal werken. De deregulering is bedoeld om administratie barrières weg te halen, niet om onveilige situaties toe te staan. Als u dus geen gebruiksmelding hoeft te doen blijft […]