Categorie: Evenementenvergunning

Hoe verhoudt zich het toetsmoment van de melding brandveilig gebruik zich tot het proces rond de evenementenvergunning?

Het Besluit beoogd niet het proces rond de evenementenvergunning als bedoeld in de APV te veranderen. Waar beide processen van kracht zijn, zal het proces rond de evenementenvergunning leidend zijn. Aangezien de termijnen van beide processen niet gelijk lopen, zal de langste termijn bepalend zijn. In de meeste gevallen zal dit de termijn voor de evenementenvergunning zijn. Het is niet meer dan logisch dat in dit proces ook de inhoudelijke beoordeling van de brandveiligheid op […]

Hoe is de verhouding tussen de melding brandveilig gebruik onder het Besluit en de evenementenvergunning onder de APV?

In oorsprong zijn het twee verschillende regels met twee verschillende processen. De gemeentelijk vastgestelde APV stelt wanneer een evenementenvergunning vereist is. In deze vergunning worden aspecten ten aanzien van de openbare orde en veiligheid geregeld. Het landelijk geldende Besluit geeft voorschriften voor het brandveilig gebruik van plaatsen en kent hiervoor een meldingsplicht. Het Besluit kent echter een mogelijkheid om beide processen samen te voegen (artikel 2.1 lid 3). Indien de vergunningsaanvraag volgens de APV eveneens […]