Categorie: Brandgevaarlijke stoffen

Vraag over diesel en dieseltanks, hoeveelheid en veiligheidsafstand

Vraag In het besluit brandveiligheid overige plaatsen staan de volgende zinnen: …. e. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen de 61 °C en 100 °C tot een gezamenlijk opgestelde totale hoeveelheid van 1.000 liter, en …. …Tabel: 3 excl. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 61 °C en 100 °C…   Hoe moet ik die interpreteren? Dat dieselolie niet wordt gezien als brandgevaarlijke stof zoals bedoeld in tabel 5.6 […]