Bouwsel

De definitie van Bouwsel wordt gegeven in artikel 1.1 (1) van het Bbgbop, en uitvoerig uitgelegd vanaf pagina 40 van de nota van toelichting.

Het begrip ‘Bouwsel’ is erg belangrijk in het Bbgbop. Een Bouwsel is per definitie geen Bouwwerk, en vice versa.  Met andere woorden, als een object een bouwwerk is dan is het Bouwbesluit 2012 van toepassing, als het om een Bouwsel gaat is voor wat betreft brandveiligheid het Bbgbop van toepassing.

Een groot verschil tussen een Bouwwerk en een Bouwsel is dat de laatste kortstondig geplaatst wordt.

Het Bouwbesluit 2012 bevat ook een categorie tijdelijke bouwwerken. Dit heeft tot verwarring geleid, en soms is het Bouwbesluit 2012 toegepast op Tenten of andere Bouwsels. Met het Bbgbop is hopelijk duidelijk geworden dat er een verschil is tussen tijdelijke bouwwerken en bouwsels. Tijdelijke bouwwerken zijn namelijk nog altijd van semipermanente aard, denk aan een strandtent die van maart tot oktober  per jaar open is, of een noodlokaal bij een school. Deze objecten staan in vergelijking met een bouwsel relatief lang op één locatie. Dit blijkt ook wel uit het feit dat een tijdelijk bouwwerk tot maximaal 15 jaar mag blijven staan. Dat is veel langer dan bij bouwsels het geval is.

Het was dan ook onredelijk om dezelfde eisen te stellen aan een bouwwerk dat meer dan 10 jaar zou moeten blijven staan, en een bouwsel dat slechts een paar dagen (tot maximaal 6 maanden) blijft staan.