Auteur: De Regelaar

Wat moet ik met onze huidige BBV, de Brandbeveiligingsverordening?

De bepalingen uit de BBV vervallen op 1 januari 2018 voor zover die BBV onderwerpen beschrijft die nu in het Bbgbop zijn opgenomen. De bepalingen die andere aspecten beschrijven vervallen ook, voor zover het onderwerpen betreft waar de nationale wetgever van heeft bepaald dat daar geen regelgeving (meer) van toepassing is. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de afweging welke onderwerpen wel en niet in het Bbgbop zijn opgenomen. De BBV kan blijven bestaan voor wat betreft […]

Capaciteit tent

Artikel 5.15 van het Bbgbop verwijst in lid 3 naar NEN-8020-41. Net als op andere plaatsen in het Bbgbop stelt lid 3 dat voor een bijeenkomst tent NEN-8020-41 de inhoudelijke normen bepaalt. Artikel 5.15 is een aansturingsartikel en gaat dus over alles wat te maken heeft met Paragraaf 5.3 ‘veilig vluchten bij brand’. Ondanks dat er in het Bbgbop verder niet wordt gesproken over capaciteit van een tent, wordt dit wel behandeld in de regels […]

Wanneer moet ik wel/niet gebruiksmelding doen?

Let op: ook als u geen melding hoeft te doen op basis van het Bbgbop, moet u wel zorgen dat u zich aan de wet houdt! Bekijk het zo: ook als uw nieuwe auto nog geen APK hoeft te hebben moet u toch zorgen dat de lichten allemaal werken. De deregulering is bedoeld om administratie barrières weg te halen, niet om onveilige situaties toe te staan. Als u dus geen gebruiksmelding hoeft te doen blijft […]

Is een tent of ‘aluhal’ altijd een bouwsel?

In de evenementen wereld worden vaak tenten of ‘aluhallen’ gebouwd als tijdelijke locaties. Deze zijn vergelijkbaar met tenten, en vallen dus onder het begrip bouwsel. Maar geldt dat ook voor een tent of aluhal die bijvoorbeeld twee jaar op één locatie blijft staan voor het verrichten van werkzaamheden, of als tijdelijk onderkomen voor een school? Het Bbgbop spreekt van ‘kortstondig’ functioneren. Deze term is expres vaag gehouden, omdat maatwerk van belang is bij het bepalen van […]

Bouwsel

De definitie van Bouwsel wordt gegeven in artikel 1.1 (1) van het Bbgbop, en uitvoerig uitgelegd vanaf pagina 40 van de nota van toelichting. Het begrip ‘Bouwsel’ is erg belangrijk in het Bbgbop. Een Bouwsel is per definitie geen Bouwwerk, en vice versa.  Met andere woorden, als een object een bouwwerk is dan is het Bouwbesluit 2012 van toepassing, als het om een Bouwsel gaat is voor wat betreft brandveiligheid het Bbgbop van toepassing. Een […]